Vermogen

Er zijn veel goede redenen om te bouwen aan jouw vermogen. Je wilt het vermogen gebruiken om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken, een wereldreis te maken of om de studie van de kinderen te betalen. Het opbouwen van vermogen wordt hiermee een persoonlijke zaak. Geld speelt een belangrijke rol bij het verwezenlijken van deze plannen.

Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, is vermogensopbouw zeker iets om bij stil te staan

Om vermogen op te kunnen bouwen is het van belang dat er geld beschikbaar is. Dit kan een aanwezig bedrag zijn, zoals: spaargeld, een schenking of erfenis, of het overhouden van een maandelijks bedrag nadat alle uitgaven gedaan zijn. Mocht er geen bedrag of maandelijkse ruimte zijn, dan is vermogensopbouw lastig te realiseren. Er moet dan eerst gekeken worden of het mogelijk is maandelijks een bedrag over te houden.

Vermogensopbouw kan op allerlei verschillende manieren. De bekende varianten zijn sparen en beleggen. Maar ook het aflossen van de hypotheek kan vermogensopbouw betekenen.

Een spaarrekening levert anno 2020 niets op. Van vermogensopbouw is dan geen sprake; je lijdt zelfs verlies. Vermogensopbouw door middel van beleggen, gaat natuurlijk niet zonder risico. Hoe meer risico je bereid bent om te lopen, hoe hoger het mogelijke rendement. Wanneer je minder risico wilt lopen is het meestal veiliger, maar het mogelijke rendement ook iets lager. Voor vermogensopbouw is een zorgvuldige inventarisatie nodig van jouw financiële situatie en risicobereidheid. Om daarna tot een goed advies te komen wordt gebruik gemaakt van een risicoprofiel. Aan de hand van een vragenlijst wordt in kaart gebracht of je voldoende financiële ruimte hebt om vermogen op te bouwen, welke risico’s je bereid bent te nemen, waarvoor en wanneer je het vermogen nodig hebt en hoe groot jouw kennis van de financiële markten is. Zeer belangrijk daarbij is de vraag wanneer het kapitaal nodig is. Hoe langer de tijd, hoe meer risico er gelopen mag worden. Naarmate de datum nadert waarop het vermogen nodig is, wordt het belangrijker om het vermogen zeker te stellen.

Wat jouw dromen en ambities ook zijn, met Fina maak je er een goed doordacht financieel plan voor!