Algemene werkwijze

Of het nu gaat om het verzekeren van een risico, een hypotheek voor de woning of het opbouwen van vermogen voor de toekomst, het is belangrijk dat die vorm gekozen wordt die nu, maar ook in de toekomst past bij jouw situatie. Het is de taak van Fina om inzicht en advies te geven over de juiste producten die goed aansluiten bij jouw persoonlijke situatie.
Fina staat voor het geven van inzicht en een goed advies.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Om te bepalen of wij iets voor elkaar kunnen betekenen zal er allereerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en hier worden geen kosten voor in rekening gebracht, ook als mocht blijken dat er geen adviestraject zal volgen. Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in de stappen die nodig zijn om jouw plannen te realiseren en hoe Fina jou daarbij kan ondersteunen. Het plan dat wordt opgesteld wordt uitgewerkt in een offerte, die na goedkeuring de basis vormt voor onze samenwerking.

Stappenplan

Stap 1. Beeldvorming (inventarisatie & analyse)

We beginnen met het in kaart brengen van de persoonlijke gegevens. Alleen met de juiste en volledige gegevens kunnen alle stappen goed doorlopen worden. Aan de hand van jouw doel, financiële positie, de risico’s die jij wilt nemen en de kennis en ervaring die jij hebt, bespreken wij jouw wensen en controleren deze op haalbaarheid.
Nadat er een goed beeld is gevormd over de huidige situatie en wensen, worden er gegevens omgezet in een analyse. Deze analyse vormt de basis voor jouw specifieke mogelijkheden.

Stap 2. Advies

Aan de hand van de beeldvorming wordt een advies uitgewerkt. In het advies worden geschikte oplossingen en/of verzekeringsproducten vermeld die passen bij jouw situatie. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt van nagenoeg alle aanbieders. Fina is volledig onafhankelijk en heeft geen enkele verplichting om producten bij banken of verzekeraars onder te brengen.
Na afronding van de adviesfase heb je de keuze om het benodigde product via Fina af te sluiten en te laten beheren.

Stap 3. Bemiddeling, afsluiten & beheer

Fina draagt zorg voor de volledige uitvoering van het advies en voor de bemiddeling en afsluiting van het benodigde product. Denk hierbij aan het aanvragen en controleren van offertes en communicatie met de aanbieder.
Na het afsluiten houdt Fina het product in beheer. Het beheer bevat de wettelijke zorgplicht en het onderhouden van de gegevens binnen het kantoor. Gedurende de looptijd wordt je geïnformeerd over de wijzigingen, welke belangrijk zijn voor het product.

Stap 4. Optimaal abonnement

Om na het advies inzicht in jouw financiële situatie te houden, biedt Fina extra service aan in de vorm van een abonnement. Hiermee houden we elkaar op de hoogte van jouw situatie en kan er actief ingespeeld worden op mogelijke aanpassingen. Tevens zijn in het abonnement diensten opgenomen zoals de jaarlijkse belastingaangifte en een periodiek onderhoudsgesprek.
Het afsluiten van een abonnement is geen verplichting, maar dus wel raadzaam. Het afnemen van een abonnement kan ten alle tijden.

Met deze werkwijze probeert Fina het vertrouwen te winnen en te behouden tijdens jouw levensweg!