Inkomen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ziek zijn we allemaal wel eens. Dit heeft op korte termijn geen gevolgen voor het inkomen. Bij langdurige ziekte is er een lager inkomen, waardoor het maandelijkse budget minder wordt. De vaste lasten dalen niet. Er is een verzekering om jou te helpen voorkomen dat je de maandelijkse lasten niet meer kunt betalen bij langdurige ziekte. Zo’n inkomensverzekering of woonlastenverzekering betaalt bij ziekte een afgesproken bedrag per maand uit, om jouw maandlast te verzachten.

Vooral voor een zelfstandig ondernemer is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen overbodige luxe, zeker als het betalen van de vaste lasten afhankelijk is van jouw inkomen.

Werkloosheidsverzekering

Als je ontslagen wordt, of jouw tijdelijke contract wordt niet verlengd, bestaat de kans dat er minder inkomsten zijn. Ga je het redden om daarmee de maandelijkse lasten te betalen? Er is een verzekering die helpt voorkomen dat je de maandelijkse lasten niet meer kunt betalen bij werkloosheid. Zo’n inkomensverzekering of woonlastenverzekering betaalt bij werkloosheid een afgesproken bedrag per maand uit, om jouw maandlast te verzachten. Deze verzekering betaalt tijdelijk uit, meestal net zo lang als je recht hebt op een WW-uitkering.