Vervoer

Auto- of motorverzekering

De basis van de auto- of motorverzekering is de wettelijk verplichte WA verzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat wanneer je aansprakelijk bent voor schade, die je aan een ander persoon in het verkeer toebrengt, verzekerd is. Naast de standaard dekking zijn er aanvullende dekkingen te kiezen.